Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

״מתחילה‭ ‬שלשה‭ ‬מינים‭ ‬באדם‭ ‬היו‭, ‬ולא‭ ‬שנים‭ ‬כמונו‭ ‬עתה: ‬זכר‭ ‬ונקבה, ‬כי‭ ‬עוד‭ ‬שלישי‭ ‬היה‭ ‬הכולל‭ ‬את‭ ‬שניהם‭ ‬ביחד; ‬ונשאר‭ ‬אך‭ ‬שמו‭, ‬ואולם‭ ‬הוא‭ ‬איננו. זה‭ ‬היה‭ ‬האַנדרוֹגינוֹס‭, ‬שהיה‭ ‬אחד‭ ‬וכלל‭ ‬בתוכו‭ ‬שנים‭, ‬הן‭ ‬על‭-‬פי‭ ‬צורתו‭ ‬והן‭ ‬על‭-‬פי‭ ‬שמו‭ :‬את‭ ‬הזכר‭ ‬ואת‭ ‬הנקבה‭.‬״

 

ספר כיס, 139 עמודים

ספר | המשתה מאת אפלטון

מק"ט: 2
35.00 ₪מחיר